ADOLFO NIGRO - SIN TITULO - Tinta s/papel - 24 x 32 cm.