TERESIO FARA - RECUERDOS - Oleo s/tela - 65 x 100 cm.