JULIO VANZO - SIN TITULO - Tinta s/papel - 34 x 47 cm.