LAXEIRO (JOSE OTERO ABELEDO) - FIGURAS - Carbonilla s/papel - 27 x 17 cm.