DAVID HEYNEMANN - PAISAJE URBANO - Oleo s/tela - 70 x 90 cm.