ADOLFO NIGRO - SIN TITULO - Tinta s/papel - 12 x 19 cm.